Tin Việt Tiến Vinh Dự Nhận Giấy Khen Của Tổng Cục Thuế Năm 2017