Đối tác

Đối tác

Tin Việt Tiến đại lý chính thức của các hãng sản xuất linh kiện như: Intel, Asus, Gigabyte, Seagate, Samsung, Kingmax...Các hãng đặt tủ kệ trưng để bày sản phẩm và đưa nhân viên tư vấn của hãng xuống tại showroom để tư vấn trực tiếp khách hàng