Đối tác

Đối tác

Tin Việt Tiến đại lý chính thức lâu năm của các hãng công nghệ nổi tiếng tren thế giới như: Intel, Dell, HP, Acer, Asus, Gigabyte, Seagate, Samsung, Logitech, Kingmax.....v.v. Các hãng đặt tủ kệ trưng để bày sản phẩm và đưa nhân viên tư vấn của hãng xuống tại showroom để tư vấn trực tiếp khách hàng