Thông Tin Liên Hệ Các Phòng Ban

Thông Tin Liên Hệ Các Phòng Ban

Phòng Kinh Doanh Dự Án

Họ Tên

Điên thoại di động

Số nội bộ

Địa chỉ mail

Chức vụ

Trần Sĩ Tuyến

0914.59.6878

111

situyen@tinviettien.vn

Trưởng Phòng

Phòng Kinh Doanh Bán Lẻ

Họ Tên

Điên thoại di động

Số nội bộ

Địa chỉ mail

Chức vụ

Nguyễn Thị Hồng Oanh

0946.82.1108

105

hongoanh@tinviettien.vn

Trưởng Bộ Phận

Phòng Kinh Doanh Doanh Nghiệp 1

Họ Tên

Điên thoại di động

Số nội bộ

Địa chỉ mail

Chức vụ

Lê Thành Nam

091.664.1108

118

thanhnam@tinviettien.vn

Trưởng Phòng

Phòng Kinh Doanh Doanh Nghiệp 2

Họ Tên

Điên thoại di động

Số nội bộ

Địa chỉ mail

Chức vụ

Nguyễn Thành Phong

0933.220.917

122

thanhphong@tinviettien.vn

Trưởng Bộ Phận

Phòng Kỹ Thuật

Họ Tên

Điên thoại di động

Số nội bộ

Địa chỉ mail

Chức vu

Lê Phi Vũ

0919.382.278

107

phivu@tinviettien.vn

Trưởng Phòng

Trung tâm sửa chữa

Họ Tên

Điên thoại di động

Số nội bộ

Địa chỉ mail

Chức vụ

Bộ Phận Tiếp Nhận

02513.940.708

101

quanghanh@tinviettien.vn  
Đánh giá
Avatar