Thông Tin Liên Hệ Các Phòng Ban

Thông Tin Liên Hệ Các Phòng Ban

Phòng Kinh Doanh Dự Án

Họ Tên

Điên thoại di động

Số nội bộ

Địa chỉ mail

Chức vụ

Trần Sĩ Tuyến

0914.59.6878

111

situyen@tinviettien.vn

Trưởng Phòng

Phòng Kinh Doanh Bán Lẻ

Họ Tên

Điên thoại di động

Số nội bộ

Địa chỉ mail

Chức vụ

Trần Thiện Tùng

0937.452.238

 

thientung@tinviettien.vn

Trưởng Bộ Phận

Phòng Kinh Doanh Doanh Nghiệp 1

Họ Tên

Điên thoại di động

Số nội bộ

Địa chỉ mail

Chức vụ

Lê Thành Nam

091.664.1108

118

thanhnam@tinviettien.vn

Trưởng Phòng

Phòng Kinh Doanh Doanh Nghiệp 2

Họ Tên

Điên thoại di động

Số nội bộ

Địa chỉ mail

Chức vụ

Phạm Phan Đức Luật

0907.977.441

122

luatppd@tinviettien.vn

Trưởng Bộ Phận

Phòng Kỹ Thuật

Họ Tên

Điên thoại di động

Số nội bộ

Địa chỉ mail

Chức vu

Lê Phi Vũ

0919.382.278

107

phivu@tinviettien.vn

Trưởng Phòng

 
Đánh giá
Avatar