Back To School - Khuyến Mãi Khủng Chuẩn Bị Đến Trường

Back To School - Khuyến Mãi Khủng Chuẩn Bị Đến Trường

                                   

** Thể lệ:

- Chương trình bắt đầu từ ngày 01/08/2019 đến hết ngày 31/08/2019.

- Địa bàn khuyến mại: Thành phố Biên Hòa.

- Đối tượng khuyến mại: Khách hàng cá nhân.

- Khi mua hàng vui lòng mang theo thẻ học sinh, sinh viên để nhận ưu đãi đặc biệt (chi tiết trong từng sản phẩm).

- Chương trình có thể kết thúc trước thời gian dự kiến vì lý do hết hàng.

Sản Phẩm Khuyến Mại