Tìm theo:

SANDISK

8 GB SANDISK CZ33

8 GB SANDISK CZ33

139,000đ

Mô tả: - Hãng sản xuất : Sandisk - Dung lượng : 8 Gb - Chuẩn giao tiếp : usb 2.0
8 GB SANDISK CZ51/CZ60

8 GB SANDISK CZ51/CZ60

135,000đ

Mô tả: - Hãng sản xuất : Sandisk - Dung lượng : 8 Gb - Chuẩn giao tiếp : usb 2.0
8 GB SANDISK  CZ50

8 GB SANDISK CZ50

130,000đ

Mô tả: - Hãng sản xuất : Sandisk - Dung lượng : 8 Gb - Chuẩn giao tiếp : usb 2.0
16 GB SANDISK  CZ50

16 GB SANDISK CZ50

155,000đ

Mô tả: - Hãng sản xuất : Sandisk - Dung lượng : 16 Gb - Chuẩn giao tiếp : usb 2.0
16 GB SANDISK CZ33

16 GB SANDISK CZ33

155,000đ

Mô tả: - Hãng sản xuất : Sandisk - Dung lượng : 16 Gb - Chuẩn giao tiếp : usb 2.0
16 GB SANDISK CZ51/CZ60

16 GB SANDISK CZ51/CZ60

169,000đ

Mô tả: - Hãng sản xuất : Sandisk - Dung lượng : 16 Gb - Chuẩn giao tiếp : usb 2.0
16 GB SANDISK CZ71

16 GB SANDISK CZ71

179,000đ

Mô tả: - Hãng sản xuất : Sandisk - Dung lượng : 16 Gb - Chuẩn giao tiếp : usb 2.0
8 GB SANDISK CZ71

8 GB SANDISK CZ71

140,000đ

Mô tả: - Hãng sản xuất : Sandisk - Dung lượng : 8 Gb - Chuẩn giao tiếp : usb 2.0
16 GB SANDISK CZ48

16 GB SANDISK CZ48

185,000đ

Mô tả: - Hãng sản xuất : Sandisk - Dung lượng : 32 Gb - Chuẩn giao tiếp : usb 3.0
16 GB SANDISK CZ73

16 GB SANDISK CZ73

210,000đ

Mô tả: - Hãng sản xuất : Sandisk - Dung lượng : 16 Gb - Chuẩn giao tiếp : usb 3.0
32 GB SANDISK  CZ50

32 GB SANDISK CZ50

287,000đ

Mô tả: - Hãng sản xuất : Sandisk - Dung lượng : 32 Gb - Chuẩn giao tiếp : usb 2.0
32 GB SANDISK CZ43

32 GB SANDISK CZ43

345,000đ

Mô tả: - Hãng sản xuất : Sandisk - Dung lượng : 32 Gb - Chuẩn giao tiếp : usb 3.0
32 GB SANDISK CZ48

32 GB SANDISK CZ48

342,000đ

Mô tả: - Hãng sản xuất : Sandisk - Dung lượng : 32 Gb - Chuẩn giao tiếp : usb 3.0
16 GB SANDISK CZ600

16 GB SANDISK CZ600

160,000đ

Mô tả: - Hãng sản xuất : Sandisk - Dung lượng : 16 Gb - Chuẩn giao tiếp : usb 3.0
32 GB SANDISK CZ600

32 GB SANDISK CZ600

310,000đ

Mô tả: - Hãng sản xuất : Sandisk - Dung lượng : 32 Gb - Chuẩn giao tiếp : usb 3.0
64 GB SANDISK CZ600

64 GB SANDISK CZ600

450,000đ

Mô tả: - Hãng sản xuất : Sandisk - Dung lượng : 64 Gb - Chuẩn giao tiếp : usb 3.0
32 GB SANDISK CZ73

32 GB SANDISK CZ73

270,000đ

Mô tả: - Hãng sản xuất : Sandisk - Dung lượng : 32 Gb - Chuẩn giao tiếp : usb 3.0
32 GB SANDISK CZ71

32 GB SANDISK CZ71

339,000đ

Mô tả: - Hãng sản xuất : Sandisk - Dung lượng : 32 Gb - Chuẩn giao tiếp : usb 2.0
64 GB SANDISK CZ33

64 GB SANDISK CZ33

550,000đ

Mô tả: - Hãng sản xuất : Sandisk - Dung lượng : 64 Gb - Chuẩn giao tiếp : usb 2.0
64 GB SANDISK CZ71

64 GB SANDISK CZ71

598,000đ

Mô tả: - Hãng sản xuất : Sandisk - Dung lượng : 64 Gb - Chuẩn giao tiếp : usb 2.0
64 GB SANDISK CZ48

64 GB SANDISK CZ48

610,000đ

Mô tả: - Hãng sản xuất : Sandisk - Dung lượng : 64 Gb - Chuẩn giao tiếp : usb 3.0
64 GB SANDISK  CZ50

64 GB SANDISK CZ50

520,000đ

Mô tả: - Hãng sản xuất : Sandisk - Dung lượng : 64 Gb - Chuẩn giao tiếp : usb 2.0
64 GB SANDISK CZ73

64 GB SANDISK CZ73

659,000đ

Mô tả: - Hãng sản xuất : Sandisk - Dung lượng : 64 Gb - Chuẩn giao tiếp : usb 3.0
16 GB SANDISK DD2 Ultra Dual Drive USB 3.0

16 GB SANDISK DD2 Ultra Dual Drive USB 3.0

259,000đ

Mô tả: - Hãng sản xuất : Sandisk - Dung lượng : 16 Gb - Chuẩn giao tiếp : usb 3.0 - Dành cho máy tính
32 GB SANDISK DD3 Ultra Dual Drive USB 3.0

32 GB SANDISK DD3 Ultra Dual Drive USB 3.0

420,000đ

Mô tả: - Hãng sản xuất : Sandisk - Dung lượng : 32 Gb - Chuẩn giao tiếp : usb 3.0 - Dành cho máy tính
Mới 16 GB SanDisk Ultra iXpand Dual USB Drive 3.0

16 GB SanDisk Ultra iXpand Dual USB Drive 3.0

920,000đ

Mô tả: - Hãng sản xuất : Sandisk - Dung lượng : 16 Gb - Chuẩn giao tiếp : Lightning/ USB 3.0 Connector
Mới 32 GB SanDisk Ultra iXpand Dual USB Drive 3.0

32 GB SanDisk Ultra iXpand Dual USB Drive 3.0

1,390,000đ

Mô tả: - Hãng sản xuất : Sandisk - Dung lượng : 32 Gb - Chuẩn giao tiếp : Lightning/ USB 3.0 Connector

Copyright©2015 bởi Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Tin Việt Tiến
Địa chỉ: 244-246 Nguyễn Ái Quốc, P. Tân Tiến, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251.382 1108 - Fax: 0251.382 1171 - MST: 3600 583 567

Bạn có thể thanh toán với