Tìm theo:

Ink-max

INK-MAX 12A

INK-MAX 12A

370,000đ

Mô tả: - Mực thay thế  - Mã mực : INK-MAX 12A  - Loại mực : Laser đen trắng  - Dung lượng in : 2500 tran
INK-MAX 15A

INK-MAX 15A

390,000đ

Mô tả: - Mực thay thế  - Mã mực : INK-MAX 15A  - Loại mực : Laser đen trắng  - Dung lượng in : 2500 tran
INK-MAX 16A

INK-MAX 16A

990,000đ

Mô tả: - Mực thay thế  - Mã mực : INK-MAX 16A  - Loại mực : Laser đen trắng  - Dung lượng in : 12.000 tr
INK-MAX 30A (chưa bao gồm chip mực)

INK-MAX 30A (chưa bao gồm chip mực)

560,000đ

Mô tả: - Mực thay thế - Mã mực : INK-MAX 30A - Loại mực : Laser đen trắng - Dung lượng in : 1500 tran
INK-MAX 49A

INK-MAX 49A

390,000đ

Mô tả: - Mực thay thế  - Mã mực : INK-MAX 49A  - Loại mực : Laser đen trắng  - Dung lượng in : 2500 tran
INK-MAX 53A

INK-MAX 53A

410,000đ

Mô tả: - Mực thay thế  - Mã mực : INK-MAX 53A  - Loại mực : Laser đen trắng  - Dung lượng in : 3000 tran
INK-MAX 78A

INK-MAX 78A

390,000đ

Mô tả: - Mực thay thế  - Mã mực : INK-MAX 78A  - Loại mực : Laser đen trắng  - Dung lượng in : 2100 tran
INK-MAX 80A

INK-MAX 80A

440,000đ

Mô tả: - Mực thay thế - Mã mực : INK-MAX 80A   - Loại mực : Laser đen trắng   - Dung lượng in : 2500 tra
INK-MAX 328

INK-MAX 328

440,000đ

Mô tả: - Mực thay thế - Mã mực : INK-MAX 328 - Loại mực : Laser đen trắng - Dung lượng in : 1000 trang
INK-MAX 310/311/312/313

INK-MAX 310/311/312/313

590,000đ

Mô tả: - Mực thay thế  - Mã mực : INK-MAX 1610 - Loại mực : Laser đen trắng  - Dung lượng in : 2500 tran

Copyright©2015 bởi Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Tin Việt Tiến
Địa chỉ: 244-246 Nguyễn Ái Quốc, P. Tân Tiến, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251.382 1108 - Fax: 0251.382 1171 - MST: 3600 583 567

Bạn có thể thanh toán với