Tìm theo:

DELL

Mới Dell-INS3268ST ( 5PCDW11 )

Dell-INS3268ST ( 5PCDW11 )

10,290,000đ

CPU: Intel Core i3 7100 RAM: 4 GB DDR4 2400 Mhz HDD: 1,000 GB SATA, 7200 rpm Màn hình: 0.00" VGA: INTEL GPU Intel HD 630 1 GB
Dell-INS3268ST ( 5PCDW1 )

Dell-INS3268ST ( 5PCDW1 )

8,890,000đ

CPU: Intel Core i3 7100 RAM: 4 GB DDR4 2400 Mhz HDD: 1,000 GB SATA, 7200 rpm Màn hình: 0.00" VGA: INTEL GPU Intel HD 630 1 GB
Dell Optiplex 5050 (70131616)

Dell Optiplex 5050 (70131616)

13,590,000đ

CPU: Intel Core i5 7500 RAM: 4 GB DDR4 2400 Mhz HDD: 1,000 GB SATA, 7200 rpm Màn hình: 0.00" VGA: INTEL HD Graphic 1 GB
Dell OptiPlex 3050 (70086073)

Dell OptiPlex 3050 (70086073)

8,990,000đ

CPU: Intel Core i3 7100 RAM: 4 GB DDR4 2400 Mhz HDD: 1,000 GB SATA, 7200 rpm Màn hình: 0.00" VGA: INTEL HD Graphic 1 GB
Mới Dell OptiPlex 3050 (42OT350002)

Dell OptiPlex 3050 (42OT350002)

11,750,000đ

CPU: Intel Core i5 7500 RAM: 4 GB DDR4 2400 Mhz HDD: 1,000 GB SATA, 7200 rpm Màn hình: 0.00" VGA: INTEL HD Graphic 1 GB
Hot Dell-INS3670 ( MH6501 )

Dell-INS3670 ( MH6501 )

7,890,000đ

CPU: Intel Pentium G5400 RAM: 4 GB DDR4 2400 Mhz HDD: 1,000 GB SATA, 7200 rpm Màn hình: 0.00" VGA: INTEL HD Graphics 1 GB
Dell-INS3668 (70121542)

Dell-INS3668 (70121542)

12,000,000đ

CPU: Intel Core i5 7400 RAM: 8 GB DDR4 2400 Mhz HDD: 1,000 GB SATA, 7200 rpm Màn hình: 0.00" VGA: INTEL Intel® HD Graphics 1 GB
Hot Dell-INS3668 (42IT360004)

Dell-INS3668 (42IT360004)

7,750,000đ

CPU: Intel Pentium G4560 RAM: 4 GB DDR4 2400 Mhz HDD: 1,000 GB SATA, 7200 rpm Màn hình: 0.00" VGA: INTEL HD Graphics 1 GB
Hot Dell-INS3668 ( MTI33208 )

Dell-INS3668 ( MTI33208 )

9,890,000đ

CPU: Intel Core i3 7100 RAM: 8 GB DDR4 2400 Mhz HDD: 1,000 GB SATA, 7200 rpm Màn hình: 0.00" VGA: INTEL HD Graphics 1 GB
Mới Dell-Vostro 3668 (PWVK44W) Kèm Win10Home

Dell-Vostro 3668 (PWVK44W) Kèm Win10Home

14,790,000đ

CPU: Intel Core i5 7400 RAM: 8 GB DDR4 2400 Mhz HDD: 1,000 GB SATA, 7200 rpm Màn hình: 0.00" VGA: NVIDIA Geforce 2 GB
Dell-Vostro 3668 (PWVK41)

Dell-Vostro 3668 (PWVK41)

11,290,000đ

CPU: Intel Core i5 7400 RAM: 4 GB DDR4 2400 Mhz HDD: 1,000 GB SATA, 7200 rpm Màn hình: 0.00" VGA: INTEL GPU Intel HD 630 1 GB
Dell-Vostro 3668 (MTI75216)

Dell-Vostro 3668 (MTI75216)

18,150,000đ

CPU: Intel Core i7 7700 RAM: 8 GB DDR4 2400 Mhz HDD: 1,000 GB SATA, 7200 rpm Màn hình: 0.00" VGA: NVIDIA 2 GB
Dell-Vostro 3668 (MTG4560)

Dell-Vostro 3668 (MTG4560)

7,890,000đ

CPU: Intel Pentium G4560 RAM: 4 GB DDR4 2400 Mhz HDD: 1,000 GB SATA, 7200 rpm Màn hình: 0.00" VGA: INTEL HD Graphic 1 GB
Dell-Vostro 3668 (70152197)

Dell-Vostro 3668 (70152197)

8,870,000đ

CPU: Intel Core i3 7100 RAM: 4 GB DDR4 2400 Mhz HDD: 1,000 GB SATA, 7200 rpm Màn hình: 0.00" VGA: INTEL GPU Intel HD 630 1 GB
Mới Dell-Vostro 3668 (42VT360011)

Dell-Vostro 3668 (42VT360011)

15,950,000đ

CPU: Intel Core i7 7700 RAM: 8 GB DDR4 2400 Mhz HDD: 1,000 GB SATA, 7200 rpm Màn hình: 0.00" VGA: INTEL GPU Intel HD 630 1 GB
Mới Dell-Vostro 3670 (J84NJ1)

Dell-Vostro 3670 (J84NJ1)

11,630,000đ

CPU: Intel Core i5 8400 RAM: 4 GB DDR4 2400 Mhz HDD: 1,000 GB SATA, 7200 rpm Màn hình: 0.00" VGA: INTEL GPU Intel HD 630 1 GB
Mới Dell-Vostro 3670 (70157886)

Dell-Vostro 3670 (70157886)

16,650,000đ

CPU: Intel Core i7 8700 RAM: 8 GB DDR4 2400 Mhz HDD: 1,000 GB SATA, 7200 rpm Màn hình: 0.00" VGA: INTEL GPU Intel HD 630 1 GB
Mới Dell-Vostro 3670 (70157885)

Dell-Vostro 3670 (70157885)

8,950,000đ

CPU: Intel Core i3 8100 RAM: 4 GB DDR4 2400 Mhz HDD: 1,000 GB SATA, 7200 rpm Màn hình: 0.00" VGA: INTEL GPU Intel HD 630 1 GB
Mới Dell-Vostro 3669 (42VT360008)

Dell-Vostro 3669 (42VT360008)

8,990,000đ

CPU: Intel Core i3 7100 RAM: 4 GB DDR4 2400 Mhz HDD: 1,000 GB SATA, 7200 rpm Màn hình: 0.00" VGA: INTEL GPU Intel HD 630 1 GB
Mới Dell-Vostro 3470 (70157884)

Dell-Vostro 3470 (70157884)

11,750,000đ

CPU: Intel Core i5 8400 RAM: 4 GB DDR4 2400 Mhz HDD: 1,000 GB SATA, 7200 rpm Màn hình: 0.00" VGA: INTEL GPU Intel HD 630 1 GB
Dell-Vostro 3268ST (9C32X1)

Dell-Vostro 3268ST (9C32X1)

7,590,000đ

CPU: Intel Pentium G4560 RAM: 4 GB DDR4 2400 Mhz HDD: 500 GB SATA, 7200 rpm Màn hình: 0.00" VGA: INTEL HD Graphic 1 GB

Copyright©2015 bởi Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Tin Việt Tiến
Địa chỉ: 244-246 Nguyễn Ái Quốc, P. Tân Tiến, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 0251.382 1108 - Fax: 0251.382 1171 - MST: 3600 583 567

Bạn có thể thanh toán với